TROJKY - VÍŤAZ/HEREC

Základná potreba: byť ocenený za úspechy
Základná emócia: ješitnosť
Cnosť: pravdivosť
Obranný mechanizmus: stotožnenie sa


Trojky sú hlboko presvedčené, že lásku si treba zaslúžiť a že ostatní ich ocenia a budú mať radi iba za úspech. Ješitnosť je neprítomnosť pochybností o sebe, o svojich schopnostiach. Postupom času ich táto vnútorná istota opúšťa a prichádzajú pochybnosti, ale nič z toho neukážu navonok. Stotožnenie znamená rozpoznať, aké kvality, činnosti, hodnoty daná skupina či človek oceňuje a vedieť tomu prispôsobiť svoje konanie. Trojky vo svojom živote potrebujú a vytvárajú ciele. Platí to pre súkromný aj pracovný život.

Ak je základná emócia Trojek ješitnosť a ctnosť je jej opakom či neprítomnosťou, potom skutočnosť, ako
cnosť Trojek, dáva zmysel. Naozajstnosť je o tom povedať a priznať sebe i druhým veci také, aké sú.
Najťažšie je pre Trojky skutočnosť v emočnej rovine, a keď majú hovoriť o sebe do hĺbky. Relatívne
najjednoduchšie je to pri chybách na ceste za cieľom.

Esenciou Trojek je láska. Esencia je kvalita, ktorú v sebe stále máme, ale vďaka emočnej, mentálnej fixácii a
obrannému mechanizmu je táto kvalita zatienená či pokrútená. Trojky sú presvedčené, že lásku si treba
zaslúžiť úspechom. Esencia im ale umožňuje nielen spoznať, ale predovšetkým cítiť lásku, ktorá nie je závislá
od úspechu. Veľmi ťažké je tomu uveriť a cítiť to od druhých ľudí. Ešte ťažšie je mať rád sám seba bez ohľadu
na to, či dosahujem alebo nedosahujem svoje ciele.

TROJKY
Trojky sú zamerané na úspech a svoj imidž, sú to dynamické, sebestačné osobnosti, ktoré chcú excelovať
vo všetkom čo robia.