ŠTVORKY - MELANCHOLICKÝ ROMANTIK

Základná potreba: spojenie a celistvosť
Základná emócia: závisť
Cnosť: vyrovnanosť
Obranný mechanizmus: introspekcia


Štvorky sa nechávajú ovplyvňovať svojimi emóciami. Často striedajú nálady - v jednej polohe sú optimistické
a veselé a v druhej sú bez energie a negativistické. Základnou emóciou je závisť v podobe sebahodnotenia:
„prečo ja nie som taká úspešná ako XY?“ Vďaka tejto myšlienke sa Štvorka cíti mizerne, začne sa podceňovať
a to ovplyvňuje jej náladu. Vyrovnanosť potom znamená: „XY je úspešná. Tvrdo na tom pracovala. Zaslúži
si to.“ Výsledkom pôsobenia cnosti je, že buď nie je potrebné sa porovnávať vôbec, alebo z porovnania
nevyjsť zle. Je to o schopnosti vedieť na sebe oceniť kvality, ktoré mám, namiesto sústredenia sa na to, čo
nemám.

Štvorky dávajú v mnohých ohľadoch prednosť emočným výkyvom ako „normálnosti“, čo je pre nich
synonymum k nude, plochosti, ale aj k pretvárke.

Esenciou Štvoriek je radosť. Radosť je emócia, ktorú Štvorka veľmi dobre pozná. Štvorky sa vedia smiať a
vidieť humor v mnohých situáciách. Normálne je však radosť zatienená pocitmi vlastnej nedostatočnosti a
pochybnosťami o prijatí druhých. Myseľ Štvorky neustále trápi seba samého hľadaním niečoho, čo jej ešte
chýba, niečoho, čo ju urobí šťastnou a naplnenou. Štvorky toto naplnenie hľadajú vo vonkajšom svete.
Dúfajú, že vzťah, alebo práca, alebo veci ich naplnia. Potrebujú si uvedomiť, že nie je potrebné hľadať zdroje
naplnenia vo vonkajšom svete, ale vo vnútri seba, kde je tento zdroj stále k dispozícii.

ŠTVORKY
Štvorky sú introspektívne, emocionálne vyspelí ľudia ktorí môžu byť originálni, kreatívni s veľkou
predstavivosťou.