PÄŤKY - POZOROVATEĽ

Základná potreba: rozumieť veciam a udržať si nadhľad
Základná emócia: lakomstvo
Cnosť: nelipnutie
Obranný mechanizmus: izolácia


Lakomstvo Pätiek vychádza z pocitu, že všetko, čo potrebujem a chcem, si v zásade musím zabezpečiť sám a teda je potrebné sledovať koľko času a energie venujem veciam či ľuďom. Vďaka tomu, že si strážia a hľadajú zdroje, je naplnená nielen ich potreba veciam rozumieť, ale aj byť v bezpečí. Mentálnou fixáciou je odpojenosť na dvoch úrovniach. Jedna je vonkajšia, teda k druhým ľuďom. Päťky sú presvedčené, že sú v tomto svete samy za seba. Vnímajú sa ako ostrovy v oceáne. Druhá úroveň je vnútorná, keď ich telo nie je pripojené k ich vnútornému emočnému životu. Vďaka tomu sa ich emócie málokedy odrážajú v ich tvári a tele. Päťky môžu pôsobiť rezervovane, nezúčastnene, ale hlavne nečitateľne pre druhých ľudí. Vďaka nepripojenosti majú nadhľad a ten im umožňuje jednak veciam rozumieť, ale aj byť v bezpečí.

Päťky sú vo vnútri často veľmi citlivé a môžu samy seba za citlivé považovať. Druhí ľudia s nimi tento pohľad ale nezdieľajú. Päťky veľmi kontrolujú svoje zdroje, čo je lakomstvo. Nelipnutie potom znamená prestať mať kontrolu nad zdrojmi, prestať šetriť časom, energiou, informáciami o sebe. Päťky sa učia len tak byť v kontakte s druhými aj samy so sebou bez potreby sledovať a strážiť si svoje zdroje. Esencia Pätiek je mier. Päťky dosahujú pokoj a mier tým, že sa od sveta a ľudí izolujú. Majú mier vďaka tomu, že sú vo vnútri často samé. Skutočným umením je ale mať vo vnútri seba mier a byť pritom s ľuďmi. Päťky môžu vedieť a všimnúť si dôležité veci. Vďaka nepripojenosti, čo je pre Päťky normálny stav, si môžu nevšimnúť, že idú po ceste za cieľom samy, že stratili ľudí, ktorí šli s nimi. Múdrosť je vedieť použiť všetko, čo Päťky vedia, poznajú, alebo čo si všimnú s ohľadom na potreby a pocitov svojich vlastných a druhých ľudí.

PÄŤKY
Päťky sú vnímaví a nezávislí pozorovatelia, ktorí majú predovšetkým analytický a intelektuálny prístup
k životu.