ŠESTKY - LOJÁLNY SKEPTIK/DIABLOV ADVOKÁT

Základná potreba: bezpečie a istota
Základná emócia: strach
Cnosť: odvaha, viera
Obranný mechanizmus: projekcia


Šestky túžia po istotách a bezpečí. Svet je pre nich plný nepredvídateľných a nebezpečných možností.

Šestky vo svojej hlave vytvoria všetky možné scenáre, čo by sa mohlo stať. Svoj strach riešia prípravou, ktorá
je úmerná strachu. Pokiaľ sú Šestky v známej situácii, strach ani prípravu neriešia, naopak, ak majú ísť do
situácie pre nich neznámej, pripravujú sa veľmi starostlivo. V správaní môžeme u Šestiek pozorovať dva modely, ktoré sa striedajú. V prvej sa jedná o kontra fóbiu, teda správanie podľa zásady: najlepšou obranou je útok. Toto správanie sa prejavuje tak, že sa Šestky snažia pôsobiť neohrozene, nedať najavo svoj strach. Druhým modelom správania je fobické, kedy sa snaží vyhovieť druhým, urobiť, čo sa od nich očakáva, neprovokovať, nebyť stredobodom pozornosti a tým sa vyhnúť ohrozeniu. Všetky Šestky poznajú a striedajú obe polohy, ale väčšinou je pre nich jedna bežnejšia. Samy seba často vnímajú ako optimistov, zatiaľ čo ich okolie ich takto nevníma. Pre Šestky je vyjadrenie pochybností a možnosťou toho, čo by sa mohlo stať, akýmsi upozornením. Druhí to môžu vnímať ako
pesimizmus a komplikovanie.

Cnosťou, teda kvalitou vychádzajúcou z emočnej fixácie – strachu, je odvaha. Odvaha je viera v seba samého
v danej situácii. Esenciou Šestiek je prázdnota, ktorá znamená, že pri pohľade do budúcnosti nevieme, čo
bude. Ale namiesto strachu z tohto neznáma, z tejto prázdnoty, kde sú všetky možnosti, prichádza pokoj či
dokonca radosť, pretože neviem, čo bude.

ŠESTKY
Šestky sú lojálne a veľmi pracovité osobnosti. Túžia po bezpečí. Vedia byť veľmi vnímavé k potenciálnym
problémom a nástrahám a hľadajú spôsoby ako im predísť.