SEDMIČKY - PÔŽITKÁR

Základná potreba: akcia, ktorá prinesie uspokojenie
Základná emócia: nestriedmosť
Cnosť: striedmosť
Obranný mechanizmus: racionalizácia


Sedmičky sa potrebujú cítiť v pohybe, v akcii, a to im prinesie vnútorné uspokojenie, naplnenie. Sedmičky toto naplnenie hľadajú v príjemných činnostiach a plánoch, čo je emočná fixácia – nestriedmosť. Niektoré Sedmičky majú problém poznať mieru v jedle, pití, iné v nakupovaní, ďalšie v množstve rozčítaných či kúpených kníh. Sedmičky sú presvedčené, že príležitosť sa nebude v blízkej dobe opakovať, preto ju treba využiť. Cnosťou Sedmičiek je striedmosť, teda mať mieru, aby všetkého bolo tak akurát. Sedmičky zle znášajú obmedzenia, pretože im to bráni v akcii a teda aj v uspokojení. Medzi obmedzeniami môžu byť zákazy a príkazy, ale aj limity vlastného tela, akými je napríklad choroba. Sedmičky majú problém zostať v pokoji aj po dobu potrebnú na to, aby sa uzdravili. Sedmičky samy môžu byť kritické a nebyť veselé, ale zle znášajú, keď to robí ich okolie. Sú skvelé v rozjazdoch, ale býva pre nich veľkou výzvou veci doťahovať veci do konca. 

Esenciou Sedmičiek je pohrúženie. Sedmičky sa vedia zapáliť, nadchnúť, byť fascinované, ale tento záujem a zápal ich ľahko a rýchlo opúšťa a je nahradený zápalom a záujmom o niečo iné. Pohrúženie znamená, ponoriť sa plne a do hĺbky a vychutnať si naplno, čo daná vec prinesie. Idea Sedmičiek je práca. Ide o to nerobiť len to, čo sa mi práve chce, ale to, čo je potrebné od začiatku až do konca. Sedmičky vynikajú v racionalizácii. Sú schopné presvedčiť seba a potom aj druhých, že to, čo sa im chce, čo ich baví, je to, čo je správne a čo je teraz potrebné. Idea práce prináša zodpovednosť, nadhľad a komplexnosť do toho, čo sú Sedmičky schopné robiť.

SEDMIČKY
Sedmičky sú optimistické, energické osobnosti, ktoré vyhľadávajú príležitosti. Milujú život a chcú ho žiť naplno.