OSMIČKY - BOJOVNÍK

Základná potreba: byť silný
Základná emócia: slasť
Cnosť: otvorenosť
Obranný mechanizmus: popretie


Osmičky vo vnútri hlboko túžia byť silní. Mentálna fixácia Osmičiek je kontrola - mentálny návyk stále
sledovať a zisťovať čo sa deje. Udržiavať si prehľad nad tým, čo by niekedy mohlo byť, hoci vzdialene,
hrozbou. Informácie o ľuďoch a od ľudí získavajú tým, čo sa opisuje ako zastrašovanie. V mnohých prípadoch je to druhými ľuďmi vnímané ako provokácia. Ide o to zistiť, akí silní sú ľudia okolo mňa, zistiť, ako reagujú. Vďaka tomu majú Osmičky informácie a teda kontrolu nad situáciou a eliminujú ohrozenie. Mnoho Osmičiek úprimne opisuje, že sa jedná o dvojsečnú zbraň. Na jednej strane sú vďaka kontrole a zastrašovaniu silní, nič ich neohrozuje. Na druhej strane sú vďaka tomu často sami a ľudia sa ich boja. Zastrašovanie je vlastne spôsobom, ako mať kontrolu nad situáciou aj nad ľuďmi.

Obranným mechanizmom je popretie. Ukázať chybu, emócie, priznať slabosť je vnímané ako zlyhanie a slabosť. Popretie je logickým riešením tohto problému. Dôležité pre Osmičky je, že za spravodlivosť bojujú a aktívne ju presadzujú bez ohľadu na to, či je to pre nich výhodné. Stopercentné nasadenie alebo nič, to je spôsob, akým Osmičky nielen pracujú, ale ako žijú svoj život. Buď čierna, alebo biela, nič medzi tým. Sú veľkými ochrancami slabých a znevýhodnených. To o čom mnoho ľudí len hovorí, Osmičky robia.

Osmičky sa v priebehu života učia, či skôr vracajú k detskej nevinnosti. K tej otvorenosti, ktorá
nepredpokladá zranenie a nechce zraniť. Osmičky sú zapálené, majú množstvo energie, a do vecí idú na 100%. Osmičky ale túto silu často obrátia sami proti sebe. Nie sú citlivé na potreby svojho tela, pokiaľ by to znamenalo slabosť, nie sú citlivé na potreby druhých. Osmičky vyzerajú, že majú pravdu stále. Tiež stále skúmajú, či im druhí neklamú, teda či im hovoria pravdu. Idea pravdy znamená, veriť druhým ľuďom namiesto kontroly a overovania.

OSMIČKY
Osmičky sú silné, priame, zamerané na moc. Sú prirodzenými lídrami.