DVOJKY - ZÁCHRANCA/DARCA

Základná potreba: byť v spojení s druhými
Základná emócia: pýcha
Cnosť: pokora
Obranný mechanizmus: potlačenie vlastných potrieb


Dvojky túžia pomáhať, radiť, podporovať, byť v živote druhých ľudí dôležitý. Pýcha Dvojky stojí na jej
orientácii na potreby druhých a na tom, že sa dokážu pre druhých obetovať. Vďaka tomu sú s druhými v
spojení a je naplnená ich hlboká vnútorná potreba. Pýcha im dáva energiu zvládnuť to, že seba a svoje
potreby dajú na druhú koľaj. Dvojky sú vďaka mentálnemu nastaveniu na prebytok veľmi optimistické nielen ohľadom svojho času, možností, energie, ale aj zdrojov... „to stihnem, to vyjde, to bude stačiť.“
Keď prichádza ohrozenie, že by Dvojky nemohli naplniť potreby druhých, potom prichádza stratégia, ktorou je potlačiť svoje vlastné potreby na úkor práce pre druhých. Dvojky sú radšej v pozícii toho, kto viac dáva.

Pre Dvojky je potrebné rozvíjať pocit, že nie sú „superhrdinami“, ktorí všetko zvládnu sami, ale že sú tiež len ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Dvojky sú presvedčené, že vedia, čo je pre vás dobre, čo potrebujete a sú na to pyšné. Pokora pre nich znamená uvedomiť si, že to je často len ich názor. Esenciou Dvojok je, že sú láskavé, ale predovšetkým k druhým ľuďom. V procese rastu sa učia byť láskavé sami k sebe. Dvojky túto kvalitu niekedy zamieňajú za fyzickú starostlivosť o svoj vzhľad. Vysoké podpätky a vypracované svaly nie sú prejavom láskavosti k sebe samému. Z mentálnej fixácie, ktorou je zdanlivý prebytok, sa stáva vôľa (správna/pravá/svätá), čo je idea Dvojok. Dvojky majú normálne veľkú vôľu k práci a starosti o druhých. Naopak vôľu na postaranie sa o seba samého sa potrebujú naučiť vo svojom živote viac uplatňovať.

DVOJKY
Dvojky sú zamerané na ľudí, priateľské, milujúce, vnímavé k potrebám a citom svojho okolia.