JEDNOTKY - PERFEKCIONISTA

Základná potreba: poriadok/dokonalosť
Základná emócia: zlosť
Cnosť: zmierenie, pokoj
Obranný mechanizmus: sebakontrola 


Veľkou túžbou Jednotiek je byť v poriadku, teda nerobiť chyby. Perfekcia je daná vysokými nárokmi
predovšetkým na seba, prípadne na druhých. Často sa výrazne týka nárokov na správanie, výkon a
dodržiavanie morálnych zásad. Tomu všetkému sa Jednotky snažia vyhnúť a obranný mechanizmus, ktorý je sebakontrola, im v tom veľmi pomáha. Jednotky energiu zlosti spaľujú pri práci a v snahe, aby veci boli správne. Často samy Jednotky popisujú, že to nie je hneď zlosť, ale predovšetkým tlak a pocit napätia. Cnosť, ktorá vychádza zo základnej emócie a ktorú môžeme definovať ako jej neprítomnosť, je zmierenie/pokoj/mier/dokonalosť. V zásade je to prijatie či zmierenie sa s tým, že veci, ľudia i svet sú v poriadku tak, ako sú. Jednotky sa učia utíšiť svoju vnútornú zlosť a napätie a mať v sebe pokoj a mier. Mentálna fixácia Jednotiek, dokonalosť, môže často rastu dokonca brániť. Idea rastu posúva myslenie Jednotiek na to, aby sa pozerali, či to, čo robia je v záujme rastu alebo dokonalosti.

JEDNOTKY
Jednotky sú zodpovedné, usilovné, neustále sa snažia o zlepšenie seba a sveta okolo nich, teda svojho okolia.